Printen

GS Goes en corona

 

D.J. Bolt

04-04-20

 

Het coronavirus beïnvloedt ook het werk van de generale synode Goes en de Landelijke Vergadering. Het synodesecretariaat liet ons weten dat voorlopig het vergaderwerk stilligt. Ook voor onze meelevende lezers is het goed te weten hoe het verder gaat. Hieronder volgt de inhoud van het bericht dat we ontvingen.

 


 

Naar aanleiding van een aantal verzoeken van LV en GS leden om, gezien de coronacrisis, het werk van de LV en de GS te laten rusten, hebben de moderamina van de LV en de GS in onderling overleg besloten, de werkzaamheden van de LV en GS op te schorten, voorlopig tot 1 mei a.s.

Dit biedt ruimte aan degenen die door de coronacrisis prioriteit moeten geven aan andere verantwoordelijkheden.

 

Op 21 april zal door de moderamina worden bezien of de omstandigheden van dat moment het toelaten om de LV en GS werkzaamheden vanaf 1 mei te hervatten of dat de opschorting langer moet blijven duren.

Direct gevolg van deze maatregel is, dat de schriftelijk clustervergaderingen, die deze week zijn gestart, worden onderbroken. Hoe en wanneer die weer worden opgestart, daarover worden de LV en GS leden na 21 april geïnformeerd.

 

Intussen kan ieder die daar gelegenheid voor heeft zich verder verdiepen in de onderwerpen van de agenda om goed voorbereid te zijn op het vervolg van LV en GS werkzaamheden. Verder staat het commissies vrij, in goed onderling overleg, te besluiten het werk aan hun rapporten te continueren, om op tijd hun rapporten bij de moderamina in te kunnen dienen.

 

We bidden elkaar toe, dat de beoogde opschorting van het LV en GS werk voorziet in de noodzaak, te investeren in andere prioriteiten in privé- en werksfeer,  in de samenleving of in de gemeenten.

Met hartelijke zegenbeden, voor de moderamina,

 

Melle Oosterhuis, preses GS

Frans Schippers, 1e preses LV

 


 

Het betekent ook dat ons werk als verslaggever voorlopig dus geen voortgang kan vinden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn hopen we onze lezers te informeren.

 

DJB