Printen

Eerste domina in GKv

 

Redactie een in waarheid

12-01-19

 

Op de valreep vernamen wij dat de gereformeerde kerken vrijgemaakt hun eerste vrouwelijke dominee beroepbaar gesteld hebben. De classis Hattem gaf daarvoor aan mevrouw Gerry Bos uit Dronten toestemming. Overigens, zonder de afgevaardigden van GKv Hattem-Centrum die revisie van het MV-besluit gaan vragen en het 'dus' niet kies en niet handig vonden' bij het beroepstellingsonderzoek aanwezig te zijn …

 

In een interview (ND 11-01-19) vertelt Bos dat het besluit van synode in 2017 nét op tijd kwam gezien haar leeftijd, zestig. Anders had het nauwelijks nog zin gehad.

Ze kan op haar leeftijd ook zo mooi 'de wind vangen voor de vrouwen die volgen'. Maar niet vechtend, want 'ze wil Gods weg volgen'. Daarvoor zoekt Bos bevestiging, en ontvangt die ook 'in dichte deuren die opengaan, en dingen die op hun plaats vallen', zo constateert zij.

 

Bos beseft dat niet iedereen in 'haar kerkgenootschap' blij is met het feit dat vrouwen dominee mogen worden. Ze wil hen niet overreden of dwingen haar te accepteren. ‘Als mensen het gevoel hebben dat hun vaste geloof wordt aangetast, dat het gezag van de Bijbel op de helling staat, dan moet ik daar niet aan tornen. Ik zou hen wel de vraag stellen: wat is dan die zekerheid die bedreigd wordt? Als het mensen pijn doet dat ik dominee ben, wil ik naast hen gaan zitten en zeggen: "Vertel eens over je pijn."…

 

Overigens, ze preekte voor het eerst al in Dronten-Zuid toen ze kerkelijk werker was. Ze voelde zich gesterkt door een diaken die speciaal voor die gelegenheid een roze stropdas had gedragen! En het ging zo goed, dat er zelfs mensen waren die het jammer hadden gevonden er niet bij te zijn geweest!

 

Bos hoopt 'dat haar preken mensen helpen om vanuit Gods perspectief te kijken naar het leven, naar zichzelf en anderen'. Van nature heeft ze meer oog voor wie het moeilijk heeft dan voor wie vrolijk is, oordeelt ze over zichzelf. Lijden en gebrokenheid geven haar moeite maar ze heeft ook de uitweg leren zien. Het lijden hoort er nog bij. Maar God geeft om ons en zegt: 'Het ís ook erg. Het is erg, en Ik ga het nieuw  maken.'

 

* * *

 

Inmiddels zijn er al 50 van de 265 GKv-gemeenten die één of meerdere ambten hebben opengesteld voor vrouwen.

Naar verwachting zullen 15 à 20 kerkenraden herziening van het MV-besluit vragen bij de volgende synode van Goes 2020.