Ethiek

Kerkverband

Signalen

Vernieuwde online cursus Schepping en Evolutie met dr. Mart-Jan Paul

Waar komen we vandaan? Schiep God de aarde in zes letterlijke dagen of moeten we de Bijbel anders lezen? Logos Instituut biedt in het najaar van 2022, van september tot december, een vernieuwde cursus over Schepping en Evolutie aan. Voor iedereen die graag wil weten wat de kern van de discussie over dit thema is.

Meld u nu aan. Er is nog een aantal plaatsen vrij.
Aanmelden kan tot en met 30 juni 2022.

https://logos.nl/agenda/cursus/


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Spakenburg-Noord - Persbericht

 

 

Breuk GKv Spakenburg-Noord

 

In de gemeente van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Spakenburg-Noord is een breuk ontstaan. Een comité van verontruste kerkleden heeft een (voorlopige) kerkenraad gevormd en deze belegt vanaf zondag 15 maart 2020 eigen erediensten in het kerkgebouw van de CGK De Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten-Spakenburg. De diensten vangen aan om 12.00 uur en 19.00 uur. Predikant is ds. H.Sj. Wiersma.

 

De groep verontrusten ziet zich genoodzaakt tot deze stap om vast te houden aan de gereformeerde leer en levensovertuiging. Zij geven aan afscheid te moeten nemen omdat zij ondubbelzinnig vast willen houden aan het Woord: “Wij zijn geroepen om de stem van de Goede Herder te volgen (Joh. 10: 3)”.

 

De gemeente presenteert zich voorlopig als de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)(voortgezet) Bunschoten-Spakenburg, om aan te geven dat ze wel voortkomt uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), maar niet mee kan en wil in de huidige koers van dit kerkgenootschap. Het is niet de bedoeling een nieuw kerkgenootschap te vormen. Er zal contact gezocht worden met hen die eerder om vergelijkbare redenen het kerkverband verlieten.