Signalen

Zie voor nadere gegevens hierboven Nieuwe artikelen


Drie annonceringen

11 mei LOGOS

'Is de Bijbel betrouwbaar?'
Programma over schepping en evolutie.

10.00 - 16.15 uur
Apeldoorn, GKv kerkgebouw De Voorhof
Gijsbertgaarde 101


23 mei Informatieavond Mariënberg
Spreker: Ds. H.W. van Egmond
'Gereformeerd zijn is dynamisch'

20.00 uur Sionskerk, Oudeweg 22, Mariënberg

5 juni Informatieavond Zwolle
Spreker: Ds. E. Heres, DGK Dalfsen
'De kerk van Christus is katholiek'

20.00 uur De Hoeksteen, Scheldelaan 141, Zwolle

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Onderweg – wie is dr. Douma?

 

D.J. Bolt

04-05-19

 

We lazen een lijvige autobiografie[1] van dr. J. Douma. In zijn zelfbeschrijving met als titel Onderweg, geeft hij een gedetailleerd verslag van zijn leven en werk. Zijn plaats in kerk en samenleving, zijn ethisch werk, opvattingen en oordelen over de vroegere en huidige kerkelijk situatie maken, dat we er graag de nodige aandacht aan geven.

Hoewel we in eerste instantie wilden volstaan met een recensie, vraagt de inhoud van het boek om het breder aandacht te geven en daarbij ook Douma's recente interviews met hem te betrekken.

 

We splitsen ons verhaal in delen: